1220 Barnard St

Savannah, GA 31401

(912) 335-8058